Hľadanie
Všetky kategórie
    Menu Close

    Dôvernosť

    Akoé informácie zbierame o vás?

    Zbierame a spracovávame vaše osobné údaje, keď s nami interagujete (napríklad informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením formulárov na našich webových stránkach uvedených v Sekcii 1 vyššie ("Webové stránky") alebo prostredníctvom korešpondencie s nami telefonicky, e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom). To zahŕňa informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii na našej webovej stránke, pri predplatnom na naše služby, pri účasti v diskusných fórach alebo v iných sociálnych aktivitách na našej webovej stránke, pri vyplnení prihláškového formulára alebo iným spôsobom, keď sa prihlásite do našich súťaží alebo akcií, ktoré organizuje RECOSPORT a/alebo naši zmluvní partneri, a pri hlásení problémov súvisiacich s našimi webovými stránkami. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, osobný opis a fotografiu, vek, dátum narodenia a pohlavie, a ďalšie informácie, podľa príslušného prípadu.